Skate och BMX

Det är inte bara bollsporter de unga vill hålla på med även om det är många som gör det. Många unga är inne på skate och BMX och sporten i sig håller på att växa, det som tidigare har enbart varit en hobby för många ser ut att kunna bli betydligt större.

Skateboard är föreslagen som gren i OS 220 tillsammans med surfing, karate, klättring och baseball. När BMX kommer med i OS återstår att se, detta trots att det finns många duktiga utövare inom BMX. Fler och fler städer bygger upp skate och BMX parker så att man kan utöva sitt intresse och bli bättre på den. Om det inte finns en skatepark i er kommun, samla ihop ett gäng och gör ett besök hos ansvariga i er kommun och lägg fram ett förslag på park.

Mitt i centrala Örebro finns en skatepark där både skateåkare och BMX-åkare trängs, det är föreningen Örebro Skateboard som är värd för parken och vem som helst får åka där, en viss åldersgräns är satt under vissa tider. Kolla upp vad som gäller innan ni beger er dit för att åka. Ju mer man får åka desto bättre blir man, respektera andra åkare och åk när det blir din tur.

Kan man bli proffs på att åka BMX? ja, frågar du Emil Eriksson från Örebro så går det. Han blev proffsåkare i USA 2012 och kunde därefter försörja sig som BMX åkare. Så om du ger dig den på att bli proffs så får du träna mycket, det krävs en del för att hamna i toppen.